Shakshuka
i Menu Vegetarian

€21.00

Ajouter au panier
Shakshuka
i Menu Non Vegetarian

€23.00

Ajouter au panier
Shakshuka
i Menu Gastronomie

€25.00

Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Menu du Midi

€13.00

Ajouter au panier