Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Sale Biryani Poulet

€16.00

Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Sale Poulet Tikka Massala

€12.50

Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Menu Poulet Tikka Masala

€17.90 €19.90

Ajouter au panier